Liikkeen luovutus yt-neuvottelut

Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessä

Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessä – Yrittajat.fi

Liikkeen luovutuksessa työntekijöiden työsuhde ei pääty, vaan työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä luovutuksensaajan palvelukseen ja heidän …

Yhteistoimintalain 4 luku käsittelee yhteistoimintamenettelyä liikkeen luovutuksen yhteydessä. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle.

Yt-menettely liikkeen luovutuksen yhteydessä

Yt-menettely liikkeen luovutuksen yhteydessä | Omaluottamusmies

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön, säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle.

Henkilöstön asema liikkeen luovutuksessa | Kunta

Henkilöstön asema liikkeen luovutuksessa | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Vähimmäisaikaa neuvotteluille tai määräaikaa neuvotteluesityksen antamiselle ei yhteistoimintalaissa ole säädetty liikkeen luovutuksen osalta.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) 4.1 §:n 2 kohdan mukaan

41 § Tiedottaminen henkilöstöryhmien edustajille

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai niiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle esimerkiksi …

4 Liikkeen luovutus – YT-Asiamies

4 Liikkeen luovutus | YT-Asiamies

Mikäli liikkeen luovutuksesta aiheutuu muutosneuvotteluja edellyttäviä henkilöstövaikutuksia, niistä neuvotellaan siten kuin jaksossa ”Muutosneuvottelut” on …

Liikkeen luovutus | Tehy

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät …

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät uudelle työnantajalle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Myös työsuhteiden oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-edut siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle.

2.7.8 Tiedotusvelvollisuus liikkeen luovutuksen yhteydessä

Fondia VirtualLawyer | 2.7.8 Tiedotusvelvollisuus liikkeen luovutuksen yhteydessä

vanhoina työntekijöinä vastaanottavan yrityksen palvelukseen. Liikkeen luovutuksen yhteydessä ei tarvitse käydä muutosneuvotteluja, jos luovutuksella ei ole …

Liiketoiminnan luovutuksen vaikutukset työntekijöihin

Liiketoiminnan luovutuksen vaikutukset työntekijöihin – PwC:n Uutishuone

Työsopimuslain mukaan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, … tämän osalta käytävä erilliset YT-lain mukaiset YT-neuvottelut henkilöstön kanssa.

Yritysjärjestelyä toteutettaessa on muiden asioiden ohella syytä huomioida myös sen vaikutukset yritysjärjestelyyn osallisena olevien yhtiöiden henkilöstöön.

Liikkeen luovutus | Hyvinvointialan liitto

työtehtävien uudelleen järjestelyä, irtisanomisia tms.), on niistä käytävä erikseen YT-neuvottelut. Oikeuskäytäntöä liikkeen luovutuksen tunnusmerkeistä.

Liikkeen luovutuksen säädösperusta on työsopimuslain 1 luvun 10 §. Lue täältä liikkeen luovutuksen säädösperustasta ja luovutuksen tunnusmerkeistä.

Liikkeen luovutus – Insinööriliitto

Insinööriliitto | Liikkeen luovutus

Liikkeen luovutuksen yhteydessä ei ole velvollisuutta käydä varsinaisia yhteistoimintaneuvotteluja, mutta sen sijaan liikkeen luovuttajan ja …

Liikkeen luovutus tarkoittaa, että yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai niiden toiminnallinen osa vaihtaa omistajaa.

Keywords: liikkeen luovutus yt-neuvottelut